MENJADOR

Arxiu de menús

Full informatiu per als infants usuaris del menjador escolar pel curs 2014-2015

Servei de menjador


El servei de menjador de l'escola Sant Jordi, està gestionat per l'AMPA i per l'escola, per tant, és molt important que sigueu socis i feu la vostra contribució tant en el seu finançament, com en el seu funcionament, fent les vostres aportacions a les assemblees i/o participant en la comissió de menjador (ampasantjordi@hotmail.com).

Us podeu acollir al servei de menjador de dues maneres diferents: eventuals o fixes.

EVENTUALS:
Entenem que són eventuals aquells nens/es que es queden menys de tres dies a la setmana al menjador. Aquesta modalitat funciona amb tiquets de 6.80€/menú i es venen en tires de 5 unitats a 34€ o per unitats independents. Els podeu adquirir al despatx de l’AMPA. Els nens/es que utilitzin aquesta opció, hauran de portar el tiquet al despatx de l’AMPA abans de les 10 del matí.


FIXOS:
Entenem que són fixes aquells nens/es que es queden un mínim de tres dies fixes al menjador. En aquest cas el preu del menú serà de 6.20€/menú, que es cobrarà a principis de mes, entre el 7 i el 10 (a excepció dels mesos de setembre i juny que serà a finals de mes), mitjançant un rebut bancari. En cas que el rebut sigui retornat, la despesa de la devolució anirà a càrrec de la família i s'haurà de pagar en efectiu en un termini màxim de 15 dies, en cas contrari no es podrà fer ús del servei del menjador. Els que paguen en efectiu, hauran de fer el pagament abans del dia 10 del mes corrent, i en cas contrari, no podran fer ús del servei de menjador.


En el cas que hi hagi hagut alguna falta d’assistència al menjador, si aquesta ha estat avisada pels pares o tutors (telefònicament o en una nota), al despatx de l’AMPA abans de les 10 del matí, s’abonarà la quantitat diària de 2,5 euros, corresponent al preu del menjar en el rebut del mes següent i es cobrarà la quantitat que correspon al manteniment del servei de monitoratge. En cas de sortides i/o colònies organitzades per l'escola, a aquells infants que són fixos al menjador, no se'ls cobrara res.

Els alumnes no poden avisar verbalment de la no assistència al menjador. Quan la falta d’assistència sigui superior a 10 dies seguits, no es cobrarà el manteniment de monitoratge a partir del dia 11è. Quan hi hagi hagut una falta d’assistència i no hagi estat avisada abans de les 10 del matí, es cobrarà el menú sencer.
Els nens/es que aquest curs han estat fixes, si no han dit el contrari, entenem que continuaran sent-ho el curs que bé i que el número de compte que ens van facilitar continua sent el mateix.
 

Els nens/es que aquest curs han estat eventuals, si volen ser fixes el curs vinent, ho hauran de comunicar a l’AMPA i facilitar-nos el seu número de compte corrent.

Si algun alumne/a no respecta la normativa del menjador escolar, s’adoptaran les mesures correctores pertinents, adequades a la falta comesa, que en cas de reiteració podria retirar-se-li l’ús del menjador.


Quan el nen/a hagi de fer dieta, aquesta l’ha d’autoritzar el pare/mare o tutor (telefònicament o en una nota). Quan una dieta sigui reiterada, caldrà un informe mèdic que ho especifiqui. Així podrem vetllar per la salut nutricional dels vostres fills/es. Una dieta només s’ha de fer si és necessari i no com una alternativa al menú.

IMPORTANT: aquells infants de families sòcies de l'AMPA usuàries del servei de menjador, tindran raspall i pasta de dents gratuït durant tot el curs escolar.


Salutacions cordials / Comissió menjador.

Servei de mainaderia

El servei de mainaderia serà de 8 a 9 del matí. Es podrà utilitzar el servei una hora sencera o bé ½ hora. El preu serà de 3.00 €/1 hora i 1,50 €/½ hora. Es vendran tiquets de cinc unitats al despatx de l’AMPA a 15.00 € (1 hora) i a 7.50 (½ hora).

El dia que l’alumne/a vulgui utilitzar aquest servei, haurà de portar un tiquet i lliurar-lo al monitor/a, i si és un imprevist, es podrà pagar directament a la monitora.Dinars al menjador per a pares i mares

Informació


Durant els cursos passats, vam voler donar a conèixer el menjador als pares/mares de l’escola, per això hem volgut continuar amb aquesta  experiència molt interessant. El segon divendres de cada mes, pares/mares o tutors d’un curs podran quedar-se a dinar al menjador (2 persones per cada classe d’aquell curs). Haurà de ser però a partir de les 15 hores per un tema tant d’ordre com d’espai. Els que estigueu interessats en venir a dinar, ho haureu de comunicar al despatx de l’AMPA i si hi ha més demanda que oferta, es faria un sorteig.

CALENDARI:

 
DATA                     CURS 

19 de setembre       6è de primària 
10 d’octubre            5è de primària 
14 de novembre       4t de primària 
12 de desembre       3r de primària 
16 de gener             2n de primària 
13 de febrer             1r de primària 
13 de març              P5 (infantil) 
10 d’abril                 P4 (infantil) 
15 de maig              P3 (infantil)


Document en PDF

 

Full informatiu per als infants usuaris del menjador escolar pel curs 2013-2014

Servei de menjador


Us podeu acollir al servei de menjador de dues maneres diferents: eventuals o fixes.

EVENTUALS:
Entenem que són eventuals aquells nens/es que es queden menys de tres dies a la setmana al menjador. Aquesta modalitat funciona amb tiquets de 6.80€/menú i es venen en tires de 5 unitats a 34€ o per unitats independents. Els podeu adquirir al despatx de l’AMPA. Els nens/es que utilitzin aquesta opció, hauran de portar el tiquet al despatx de l’AMPA abans de les 10 del matí.


FIXES:
Entenem que són fixes aquells nens/es que es queden un mínim de tres dies fixes al menjador. En aquest cas el preu del menú serà de 6.20€/menú, que es cobrarà a principis de mes, entre el 7 i el 10 (a excepció dels mesos de setembre i juny que serà a finals de mes), mitjançant un rebut bancari. En cas que el rebut sigui retornat, la despesa de la devolució anirà a càrrec de la família i s'haurà de pagar en efectiu en un termini màxim de 15 dies, en cas contrari no es podrà fer ús del servei del menjador. Els que paguen en efectiu, hauran de fer el pagament abans del dia 10 del mes corrent, i en cas contrari, no podran fer ús del servei de menjador.


En el cas que hi hagi hagut alguna falta d’assistència al menjador, si aquesta ha estat avisada pels pares o tutors (telefònicament o en una nota), al despatx de l’AMPA abans de les 10 del matí, s’abonarà la quantitat diària corresponent al preu del menjar en el rebut del mes següent i es cobrarà la quantitat que correspon al manteniment del servei de monitoratge (a la primera assemblea de socis/ies de l'AMPA s'explicarà quina quantitat correspon a menjar i quina a monitoratge, i es votaran els imports a
retornar). Fins a la propera assemblea es retornarà 4 euros/dia, com fins ara. Els alumnes no poden avisar verbalment de la no assistència al menjador. Quan la falta d’assistència sigui superior a 10 dies seguits, no es cobrarà el manteniment de monitoratge a partir del dia 11è. Quan hi hagi hagut una falta d’assistència i no hagi estat avisada abans de les 10 del matí, es cobrarà el menú sencer.
 

Els nens/es que aquest curs han estat fixes, si no han dit el contrari, entenem que continuaran sent-ho el curs que bé i que el número de compte que ens van facilitar continua sent el mateix.
 

Els nens/es que aquest curs han estat eventuals, si volen ser fixes el curs vinent, ho hauran de comunicar a l’AMPA i facilitar-nos el seu número de compte corrent.

Si algun alumne/a no respecta la normativa del menjador escolar, s’adoptaran les mesures correctores pertinents, adequades a la falta comesa, que en cas de reiteració podria retirar-se-li l’ús del menjador.


Quan el nen/a hagi de fer dieta, aquesta l’ha d’autoritzar el pare/mare o tutor (telefònicament o en una nota). Quan una dieta sigui reiterada, caldrà un informe mèdic que ho especifiqui. Així podrem vetllar per la salut nutricional dels vostres fills/es. Una dieta només s’ha de fer si és necessari i no com una alternativa al menú.a.


Salutacions cordials / Comissió menjador.

Servei de mainaderia

El servei de mainaderia serà de 8 a 9 del matí. Es podrà utilitzar el servei una hora sencera o bé ½ hora. El preu serà de 3.00 €/1 hora i 1,50 €/½ hora. Es vendran tiquets de cinc unitats al despatx de l’AMPA a 15.00 € (1 hora) i a 7.50 (½ hora).

El dia que l’alumne/a vulgui utilitzar aquest servei, haurà de portar un tiquet i lliurar-lo al monitor/a, i si és un imprevist, es podrà pagar directament a la monitora.


Document en PDF

Dinars al menjador per a pares i mares

Informació


Durant els cursos passats, vam voler donar a conèixer el menjador als pares/mares de l’escola, per això hem volgut continuar amb aquesta  experiència molt interessant. El segon divendres de cada mes, pares/mares o tutors d’un curs podran quedar-se a dinar al menjador (2 persones per cada classe d’aquell curs). Haurà de ser però a partir de les 15 hores per un tema tant d’ordre com d’espai. Els que estigueu interessats en venir a dinar, ho haureu de comunicar al despatx de l’AMPA i si hi ha més demanda que oferta, es faria un sorteig.

CALENDARI:

 
DATA                     CURS 

20 de setembre       6è de primària 
18 d’octubre            5è de primària 
15 de novembre       4t de primària 
13 de desembre       3r de primària 
24 de gener             2n de primària 
21 de febrer             1r de primària 
14 de març              P5 (infantil) 
25 d’abril                 P4 (infantil) 
16 de maig              P3 (infantil)

Nota informativa

Les dents


Benvolguts pares/mares,

Començarem amb la neteja de les dents durant el mes d’octubre. Recordar-vos que a aquells nens/es que siguin fixes des de P4 a 6è, se’ls cobrarà per aquest concepte 4.00 € en el rebut de novembre, i aquells que siguin eventuals (3 o més dies a la setmana) hauran d’abonar aquest
import a l’AMPA.

Respecte als rebuts bancaris, us hem de comunicar que aquells rebuts que es retornin s’hauran de pagar en efectiu a l’AMPA, com fins ara, però amb un increment de 4,00 €, ja que el banc així ho estipula.

Salutacions cordials / Comissió menjador.

AMPA Sant Jordi

Pàgina web de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Sant Jordi de Vilanova formada per voluntaris. El propòsit és la promoció de diferents activitats i esdeveniments dintre del marc de l'escola, on destaquen la gestió del menjador de l'escola, les extraescolars i les festes que s'organitzen al llarg del curs.

Notícies del bloc

Contacta amb nosaltres

Nom

Correu electrònic *

Missatge *